Na dobírku odesíláme pouze firmám, školám a prověřeným (stálým) zákazníkům. Státní vzdělávací organizace mohou zde nakupovat i na fakturu.

Slide

Svět Prvků nabízí službu v oblasti provádění analýz anorganických látek pomocí rentgenové fluorescenční spektrometrie za účelem identifikace a složení s přesností na dvě desetinná místa. Analýza se provádí za pomoci profesionálního XRF spektrometru značky NITON.

Princip analýzy spočívá v ozařování analyzovaného vzorku rentgenovými paprsky, které nabíjejí elektrony ve vnitřním obalu atomů, přičemž dojde k přesunu elektronů do vnější části obalu a následnému rychlému návratu zpět. Při tomto procesu dojde k uvolnění energie v podobě fotonu. Tato energie je následně měřena a porovnávána s charakteristickými hodnotami jednotlivých prvků, které se ve vzorku mohou nacházet.

Tato služba je cenově dostupná takřka pro každého. Cena jednotlivých analýz se pohybuje od 300,- Kč do 500,- Kč. V případě zájmu o analýzu většího množství vzorků lze dohodnout výraznou slevu pro jednotlivou analýzu.

Vzorek pro analýzu lze po předchozí domluvě zaslat poštou nebo přinést osobně. Proces analýzy je nedestruktivní, nepoškozený vzorek si tedy můžete po analýze osobně vyzvednout, nebo po dohodě Vám může být zaslán zpět poštou. Velikost analyzovaného vzorku není nijak omezena.

Zařízení je pravidelně kalibrováno a kontrolováno pomocí spektroskopických standardů.

Objednáním této služby zákazník získá informace o analyzovaném vzorku v podobě protokolu o chemickém složení a čistotě.

Analýza je určena pouze pro vzorky v pevném skupenství (včetně prášků). Analyzovaný vzorek při měření nesmí být uzavřen v jakémkoli obalovém materiálu. Vzorky v zatavených ampulích nebo zapečetěných obalech (papír, sklo, plast) měřit nelze. Vzorky s povrchovou úpravou (barva nebo pokovení) je nutné před měřením důkladně očistit a to minimálně v bodě měření.

Lehké prvky, a to zejména Li, Be, Na, B, C, našim přístrojem detekovat nelze.

Příklad využití této služby:

  • Analýza neznámých kovů včetně identifikace obsahu a čistoty s přesností na dvě desetinná místa.
  • Analýza anorganických sloučenin.
  • Analýza vzorků minerálů a hornin.

Analýzou šperků, mincí, starožitností nebo auto katalyzátorů se nezabýváme!

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat: svetprvku@svetprvku.cz

Bližší informace o spektrometrech značky NITON naleznete zde: www.hukos.cz