Pozor!!! Na dobírku odesíláme pouze firmám, školám a prověřeným (stálým) zákazníkům. Státní vzdělávací organizace mohou zde nakupovat i na fakturu. 

Slide

Svět Prvků exkluzivně nabízí službu v oblasti provádění analýz na přítomnost a identifikaci radioizotopů v analyzovaných vzorkách. Analýza se provádí za pomoci profesionálního gama spektrometru značky Scintillix a speciálního počítačového programu.

Princip analýzy spočívá v měření energií fotonů gama záření, které radionuklidy vyzařují. Jednotlivé energetické skupiny fotonů gama se následně zaznamenávají v příslušném spektru, čímž se určí jejich poloha včetně jejich intenzity.

Tato služba je cenově dostupná takřka pro každého. Cena jednotlivých analýz se pohybuje od 300,- Kč do 500,- Kč. V případě zájmu o analýzu většího množství vzorků lze dohodnout výraznou slevu pro jednotlivou analýzu.

Vzorek pro analýzu lze po předchozí domluvě zaslat poštou nebo přinést osobně. Proces analýzy je nedestruktivní, nepoškozený vzorek si tedy můžete po analýze osobně vyzvednout, nebo po dohodě Vám může být zaslán zpět poštou. Velikost analyzovaného vzorku není nijak omezena.

Zařízení je pravidelně kalibrováno pomocí kalibračních etalonů klíčových radioizotopů.

Objednáním této služby zákazník získá informace o analyzovaném vzorku na přítomnost radioizotopů v podobě barevného grafu formátu A4 včetně stručného a srozumitelného popisu o výsledu měření a orientace v grafu.

Podmínkou úspěšného měření je, že testovaný vzorek musí jednoznačně vykazovat zvýšenou úroveň radiace vůči přirozenému radiačnímu pozadí (nad 0,15 mikro Sv/h).

Příklad využití této služby:

  • Analýza materiálu nebo předmětu s podezřením na kontaminaci radioaktivními látkami.
  • Analýza starých neoznačených kontrolních nebo kalibračních etalonů.
  • Analýza vzorků neznámých minerálů vykazujících radiaci.
  • Ověření pravosti Trinititů.

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat: svetprvku@svetprvku.cz

Bližší informace o gama spektrometru Scintillix naleznete zde: www.scintillix.com