Rozšířená nabídka nejčastěji používané chemie pro školní chemické pokusy s odběrem již od 1g.

Chemie Počet produktů: 64

 • Amoniak vodný
  24% 100ml
  NH3
  Čistota
  p.a.
  Cena za ks
  49 Kč
  Skladem
  12 ks
  Množství
  ks
 • BORAX
  Na2B4O7·10 H2O
  Čistota
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  1615 g
  Množství
  g
 • Bronz
  Čistota
  Hobliny
  Cena za g
  2 Kč
  Skladem
  754 g
  Množství
  g
 • Chlorečnan draselný
  KClO3
  Čistota
  99,7%
  Prášek
  Cena za g
  2 Kč
  Skladem
  400 g
  Množství
  g
 • Chlorid amonný
  NH4Cl
  Čistota
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  1790 g
  Množství
  g
 • Chlorid cesný
  CsCl
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za g
  15 Kč
  Skladem
  240 g
  Množství
  g
 • Chlorid cínatý
  SnCl2
  Čistota
  99%
  Drť
  Cena za g
  4 Kč
  Skladem
  800 g
  Množství
  g
 • Chlorid draselný
  Čistota
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  920 g
  Množství
  g
 • Chlorid kobaltnatý
  CoCl2.6H2O
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za g
  2 Kč
  Skladem
  133 g
  Množství
  g
 • Chlorid mědnatý dihydrát
  CuCl2 . 2H2O
  Čistota
  99,9%
  Drť
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  780 g
  Množství
  g
 • Chlorid železitý
  FeCl3
  Čistota
  98%
  Granulát
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  293 g
  Množství
  g
 • Dewardova slitina
  Čistota
  p.a.
  Drť
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  1450 g
  Množství
  g
 • Dextrin
  Čistota
  98%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  380 g
  Množství
  g
 • Dusičnan amonný
  NH4NO3
  Čistota
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  870 g
  Množství
  g
 • Dusičnan barnatý
  Ba(NO3)2
  Čistota
  99,5%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  850 g
  Množství
  g
 • Dusičnan draselný
  KNO3
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  2565 g
  Množství
  g
 • Dusičnan hlinitý nonahydrát
  Al(NO3)3 . 9H2O
  Čistota
  99,9%
  Drť
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  830 g
  Množství
  g
 • Dusičnan hořečnatý hexahydrát
  MgNO3 . 6H2O
  Čistota
  99%
  Drť
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  950 g
  Množství
  g
 • Dusičnan Mědnatý
  Cu(NO3)2
  Čistota
  99%
  Drť
  Cena za g
  5 Kč
  Skladem
  730 g
  Množství
  g
 • Dusičnan olovnatý
  Pb(NO3)2
  Čistota
  98,5%
  Prášek
  Cena za g
  2 Kč
  Skladem
  880 g
  Množství
  g
 • Dusičnan sodný
  NaNO3
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  1590 g
  Množství
  g
 • Dusičnan stříbrný
  AgNO3
  Čistota
  99%
  Drť
  Cena za g
  19 Kč
  Skladem
  420 g
  Množství
  g
 • Dusičnan strontnatý
  Sr(NO3)2
  Čistota
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  744 g
  Množství
  g
 • Fenolftalein
  C20H14O4
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za g
  5 Kč
  Skladem
  107 g
  Množství
  g
 • Fluorescein
  C20H10Na2O5
  Čistota
  Prášek
  Cena za g
  15 Kč
  Skladem
  335 g
  Množství
  g
 • Glycerin
  100 ml
  Čistota
  99,5%
  Cena za ks
  49 Kč
  Skladem
  15 ks
  Množství
  ks
 • Hexakyanoželezitan tridraselný
  K3Fe(CN)6
  Čistota
  čistý
  Prášek
  Cena za g
  4 Kč
  Skladem
  912 g
  Množství
  g
 • Hexakyanoželeznatan tetradraselný
  K4Fe(CN)6
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za g
  4 Kč
  Skladem
  830 g
  Množství
  g
 • Hydroxid barnatý
  Ba(OH)2 . 8H2O
  Čistota
  98%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  900 g
  Množství
  g
 • Hydroxid draselný
  KOH
  Čistota
  94,0%
  Granulát
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  225 g
  Množství
  g
 • Hydroxid mědnatý
  Cu(OH)2
  Čistota
  97%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  950 g
  Množství
  g
 • Hydroxid sodný
  NaOH
  Čistota
  Granulát
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  2500 g
  Množství
  g
 • Jodid draselný
  KI
  Čistota
  99,5%
  Drť
  Cena za g
  4 Kč
  Skladem
  672 g
  Množství
  g
 • Karbid vápenatý
  CaC2
  Čistota
  Úlomky
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  2300 g
  Množství
  g
 • Kyselina boritá
  H3BO3
  Čistota
  99,5%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  950 g
  Množství
  g
 • Luminofor SrAl2O4:Eu
  Čistota
  Prášek
  Cena za g
  20 Kč
  Skladem
  90 g
  Množství
  g
 • Luminofor ZnS +Ag
  Čistota
  Prášek
  Cena za g
  20 Kč
  Skladem
  107 g
  Množství
  g
 • Luminofor ZnS +Cu, Au
  Čistota
  Prášek
  Cena za g
  25 Kč
  Skladem
  140 g
  Množství
  g
 • Luminol
  C8H7N3O2
  Čistota
  97%
  Prášek
  Cena za g
  150 Kč
  Skladem
  28 g
  Množství
  g
 • Manganistan draselný
  KMnO4
  Čistota
  99,5%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  630 g
  Množství
  g
 • Metakřemičitan sodný
  Na2SiO3 . 5H2O
  Čistota
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  950 g
  Množství
  g
 • Methylenová modř 1%
  10 ml
  Čistota
  Roztok
  Cena za ks
  49 Kč
  Skladem
  4 ks
  Množství
  ks
 • Octan sodný trihydrát
  CH3COONa
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  1650 g
  Množství
  g
 • Oxid chromitý
  Cr2O3
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za g
  2 Kč
  Skladem
  377 g
  Množství
  g
 • Oxid manganičitý
  MnO2
  Čistota
  99,5%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  1652 g
  Množství
  g
 • Oxid měďnatý
  CuO
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  470 g
  Množství
  g
 • Oxid olovnato olovičitý
  Pb3O4
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  575 g
  Množství
  g
 • Oxid železitý
  Fe2O3
  Čistota
  99,00%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  1787 g
  Množství
  g
 • Parafinový olej
  100 ml
  Čistota
  lékopisná
  Cena za ks
  49 Kč
  Skladem
  6 ks
  Množství
  ks
 • Peroxid vodíku
  10% 100ml
  H2O2
  Čistota
  technická
  Cena za ks
  49 Kč
  Skladem
  10 ks
  Množství
  ks
 • Šelak
  Shellac
  Čistota
  Drť
  Cena za g
  2 Kč
  Skladem
  367 g
  Množství
  g
 • Síran amonný
  (NH4)2SO4
  Čistota
  Drť
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  915 g
  Množství
  g
 • Síran chromito draselný
  KCr(SO4)2 12H2O
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za g
  3 Kč
  Skladem
  290 g
  Množství
  g
 • Síran draselno-hlinitý
  KAl(SO4)2
  Čistota
  99%
  Drť
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  1349 g
  Množství
  g
 • Síran hořečnatý heptahydrát
  MgSO4 7H2O
  Čistota
  Drť
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  392 g
  Množství
  g
 • Síran manganatý
  MnSO4.H2O
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za g
  2 Kč
  Skladem
  342 g
  Množství
  g
 • Síran měďnatý
  CuSO4
  Čistota
  Drť
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  1175 g
  Množství
  g
 • Síran nikelnatý
  NiSO4 6H2O
  Čistota
  Prášek
  Cena za g
  3 Kč
  Skladem
  365 g
  Množství
  g
 • Síran železnatý
  FeSO4.7H2O
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  777 g
  Množství
  g
 • Siřičitan sodný bezvodý
  Na2SO3
  Čistota
  98%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  927 g
  Množství
  g
 • Sulfid antimonitý
  Sb2S3
  Čistota
  98%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  885 g
  Množství
  g
 • Uhličitan barnatý
  BaCO3
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  315 g
  Množství
  g
 • Uhličitan draselný bezvodý
  K2CO3
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  915 g
  Množství
  g
 • Urotropin
  C6H12N4
  Čistota
  99%
  Drť
  Cena za g
  1 Kč
  Skladem
  340 g
  Množství
  g
Zobrazeno 1 – 64 z 64 položek