Otevřená nová kategorie - slitiny.

Chemie Počet produktů: 73

 • Amoniak vodný
  24% 100ml
  NH3
  Čistota
  p.a.
  Cena za ks
  49 Kč
  Skladem
  13 ks
  Množství
  ks
 • Benzoan sodný
  10g
  C7H5O2Na
  Čistota
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  99 ks
  Množství
  ks
 • BORAX
  10g
  Na2B4O7·10 H2O
  Čistota
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  154 ks
  Množství
  ks
 • Chlorečnan barnatý
  10g
  Ba(ClO3)2 . H2O
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  16 Kč
  Skladem
  156 ks
  Množství
  ks
 • Chlorečnan draselný
  10g
  KClO3
  Čistota
  99,7%
  Prášek
  Cena za ks
  16 Kč
  Skladem
  35 ks
  Množství
  ks
 • Chlorid amonný
  10g
  NH4Cl
  Čistota
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  171 ks
  Množství
  ks
 • Chlorid cesný
  10g
  CsCl
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  129 Kč
  Skladem
  23 ks
  Množství
  ks
 • Chlorid cínatý
  10g
  SnCl2
  Čistota
  99%
  Drť
  Cena za ks
  33 Kč
  Skladem
  77 ks
  Množství
  ks
 • Chlorid draselný
  10g
  KCl
  Čistota
  Drť
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  90 ks
  Množství
  ks
 • Chlorid hořečnatý hexahydrát
  10g
  MgCl2
  Čistota
  Granulát
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  95 ks
  Množství
  ks
 • Chlorid kobaltnatý
  10g
  CoCl2.6H2O
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  15 Kč
  Skladem
  108 ks
  Množství
  ks
 • Chlorid mědnatý dihydrát
  10g
  CuCl2 . 2H2O
  Čistota
  99,9%
  Drť
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  27 ks
  Množství
  ks
 • Chlorid železitý
  10g
  FeCl3
  Čistota
  98%
  Granulát
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  15 ks
  Množství
  ks
 • Chroman barnatý
  10g
  BaCrO4
  Čistota
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  50 ks
  Množství
  ks
 • Chroman olovnatý
  10g
  PbCrO4
  Čistota
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  42 ks
  Množství
  ks
 • Dextrin
  10g
  Čistota
  98%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  38 ks
  Množství
  ks
 • Dusičnan amonný
  10g
  NH4NO3
  Čistota
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  70 ks
  Množství
  ks
 • Dusičnan barnatý
  10g
  Ba(NO3)2
  Čistota
  99,5%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  75 ks
  Množství
  ks
 • Dusičnan draselný
  10g
  KNO3
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  211 ks
  Množství
  ks
 • Dusičnan hlinitý nonahydrát
  10g
  Al(NO3)3 . 9H2O
  Čistota
  99,9%
  Drť
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  78 ks
  Množství
  ks
 • Dusičnan hořečnatý hexahydrát
  10g
  MgNO3 . 6H2O
  Čistota
  99%
  Drť
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  93 ks
  Množství
  ks
 • Dusičnan Mědnatý
  10g
  Cu(NO3)2
  Čistota
  99%
  Drť
  Cena za ks
  45 Kč
  Skladem
  66 ks
  Množství
  ks
 • Dusičnan olovnatý
  10g
  Pb(NO3)2
  Čistota
  98,5%
  Prášek
  Cena za ks
  15 Kč
  Skladem
  169 ks
  Množství
  ks
 • Dusičnan sodný
  10g
  NaNO3
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  159 ks
  Množství
  ks
 • Dusičnan stříbrný
  10g
  AgNO3
  Čistota
  99%
  Drť
  Cena za ks
  190 Kč
  Skladem
  34 ks
  Množství
  ks
 • Dusičnan strontnatý
  10g
  Sr(NO3)2
  Čistota
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  37 ks
  Množství
  ks
 • Fenolftalein
  10g
  C20H14O4
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  40 Kč
  Skladem
  25 ks
  Množství
  ks
 • Fluorescein
  1g
  C20H10Na2O5
  Čistota
  Prášek
  Cena za g
  15 Kč
  Skladem
  295 g
  Množství
  g
 • Glycerin
  100 ml
  Čistota
  99,5%
  Cena za ks
  49 Kč
  Skladem
  14 ks
  Množství
  ks
 • Hexakyanoželezitan tridraselný 10g
  K3Fe(CN)6
  Čistota
  čistý
  Prášek
  Cena za ks
  30 Kč
  Skladem
  88 ks
  Množství
  ks
 • Hexakyanoželeznatan tetradraselný 10g
  K4Fe(CN)6
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  30 Kč
  Skladem
  75 ks
  Množství
  ks
 • Hydroxid barnatý
  10g
  Ba(OH)2 . 8H2O
  Čistota
  98%
  Prášek
  Cena za ks
  9 Kč
  Skladem
  87 ks
  Množství
  ks
 • Hydroxid draselný
  10g
  KOH
  Čistota
  94,0%
  Granulát
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  22 ks
  Množství
  ks
 • Hydroxid mědnatý
  10g
  Cu(OH)2
  Čistota
  97%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  94 ks
  Množství
  ks
 • Hydroxid sodný
  10g
  NaOH
  Čistota
  Granulát
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  250 ks
  Množství
  ks
 • Jodid draselný
  10g
  KI
  Čistota
  99,5%
  Drť
  Cena za ks
  35 Kč
  Skladem
  26 ks
  Množství
  ks
 • Karbid vápenatý
  10g
  CaC2
  Čistota
  Úlomky
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  203 ks
  Množství
  ks
 • Kys. citronová
  10g
  C6H8O7
  Čistota
  Drť
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  145 ks
  Množství
  ks
 • Kyselina boritá
  10g
  H3BO3
  Čistota
  99,5%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  89 ks
  Množství
  ks
 • Luminofor SrAl2O4:Eu
  1g
  Čistota
  Prášek
  Cena za g
  18 Kč
  Skladem
  64 g
  Množství
  g
 • Luminofor ZnS +Ag
  1g
  Čistota
  Prášek
  Cena za g
  18 Kč
  Skladem
  85 g
  Množství
  g
 • Luminofor ZnS +Cu, Au
  1g
  Čistota
  Prášek
  Cena za g
  20 Kč
  Skladem
  97 g
  Množství
  g
 • Luminol
  1g
  C8H7N3O2
  Čistota
  97%
  Prášek
  Cena za g
  139 Kč
  Skladem
  22 g
  Množství
  g
 • Manganistan draselný
  10g
  KMnO4
  Čistota
  99,5%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  34 ks
  Množství
  ks
 • Metakřemičitan sodný
  10g
  Na2SiO3 . 5H2O
  Čistota
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  94 ks
  Množství
  ks
 • Methyl oranž sodná sůl
  1g
  C14H14N3NaO3S
  Čistota
  Prášek
  Cena za g
  12 Kč
  Skladem
  88 g
  Množství
  g
 • Methylenová modř 1%
  10 ml
  Čistota
  Roztok
  Cena za ks
  49 Kč
  Skladem
  10 ks
  Množství
  ks
 • Naftalen
  10g
  C10H8
  Čistota
  Šupinky
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  37 ks
  Množství
  ks
 • Novolak
  10g
  Čistota
  Úlomky
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  90 ks
  Množství
  ks
 • Octan sodný trihydrát
  10g
  CH3COONa
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  165 ks
  Množství
  ks
 • Oxid chromitý
  10g
  Cr2O3
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  15 Kč
  Skladem
  137 ks
  Množství
  ks
 • Oxid manganičitý
  10g
  MnO2
  Čistota
  99,5%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  160 ks
  Množství
  ks
 • Oxid měďnatý
  10g
  CuO
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  90 ks
  Množství
  ks
 • Oxid olovnato olovičitý
  10g
  Pb3O4
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  57 ks
  Množství
  ks
 • Oxid železitý
  10g
  Fe2O3
  Čistota
  99,00%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  119 ks
  Množství
  ks
 • Parafinový olej
  100 ml
  Čistota
  lékopisná
  Cena za ks
  49 Kč
  Skladem
  15 ks
  Množství
  ks
 • Peroxid vodíku
  10% 100ml
  H2O2
  Čistota
  technická
  Cena za ks
  49 Kč
  Skladem
  4 ks
  Množství
  ks
 • PVC
  10g
  (C2H3Cl)n
  Čistota
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  85 ks
  Množství
  ks
 • Šelak
  10g
  Čistota
  Drť
  Cena za ks
  15 Kč
  Skladem
  36 ks
  Množství
  ks
 • Síran amonný
  10g
  (NH4)2SO4
  Čistota
  Drť
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  91 ks
  Množství
  ks
 • Síran chromito draselný
  10g
  KCr(SO4)2 12H2O
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  25 Kč
  Skladem
  105 ks
  Množství
  ks
 • Síran draselno-hlinitý
  10g
  KAl(SO4)2
  Čistota
  99%
  Drť
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  100 ks
  Množství
  ks
 • Síran hořečnatý heptahydrát
  10g
  MgSO4 7H2O
  Čistota
  Drť
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  37 ks
  Množství
  ks
 • Síran manganatý
  10g
  MnSO4.H2O
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  14 Kč
  Skladem
  34 ks
  Množství
  ks
 • Síran měďnatý
  10g
  CuSO4
  Čistota
  Drť
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  100 ks
  Množství
  ks
 • Síran nikelnatý
  10g
  NiSO4 6H2O
  Čistota
  Prášek
  Cena za ks
  22 Kč
  Skladem
  34 ks
  Množství
  ks
 • Síran železnatý
  10g
  FeSO4.7H2O
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  64 ks
  Množství
  ks
 • Siřičitan sodný bezvodý
  10g
  Na2SO3
  Čistota
  98%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  87 ks
  Množství
  ks
 • Sulfid antimonitý
  10g
  Sb2S3
  Čistota
  98%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  88 ks
  Množství
  ks
 • Thiokyanatan draselný
  10g
  KSCN
  Čistota
  99%
  Drť
  Cena za ks
  16 Kč
  Skladem
  46 ks
  Množství
  ks
 • Uhličitan barnatý
  10g
  BaCO3
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  31 ks
  Množství
  ks
 • Uhličitan draselný bezvodý
  10g
  K2CO3
  Čistota
  99%
  Prášek
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  91 ks
  Množství
  ks
 • Urotropin
  10g
  C6H12N4
  Čistota
  99%
  Drť
  Cena za ks
  8 Kč
  Skladem
  150 ks
  Množství
  ks
Zobrazeno 1 – 73 z 73 položek